fbpx

Termeni și condiții

Termeni și condiții

PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Operator de date cu caracter personal cu numărul de înregistrare 0000000 – 000

            Angajamentul Vlsoftech SRL cu privire la protecția datelor cu caracter personal încrederea dumneavoastră în serviciile și personalul nostru este una dintre principalele noastre preocupări. In acest sens, pentru a vă furniza cea mai bună experiență posibilă, ne concentrăm pe continua îmbunătățire în întreaga noastră activitate.

            Vlsoftech SRL cunoaște importanța datelor dumneavoastră personale și se angajează în protejarea confidențialității și securitatea acestora, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră integrată informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în cadrul prezentelor Termeni si Condiții.

            Vlsoftech SRL respectă confidențialitatea tuturor clienților noștri și confidențialitatea tuturor vizitatorilor website-urilor noastre și va trata/prelucra datele personale cu mare atenție, in condiții tehnice si organizatorice de securitate adecvată.

            Vlsoftech SRL prelucrează datele cu caracter personal primite direct de la dumneavoastră, in calitate de persoane vizate, sau indirect cu ocazia derulării raporturilor comerciale/contractuale la accesarea serviciilor oferite de Vlsoftech SRL.

            Datele cu caracter personal sunt colectate fie numai cu acordul Dumneavoastră, dacă sunt oferite cu bună știință, de bună voie, din propria inițiativă, fie la solicitarea Vlsoftech SRL, de exemplu prin unul din formularele on-line utilizate, respectiv formularul de contact online, formularul de comanda produse online, participarea la concursuri, tombole prin completarea datelor în formularul de înregistrare cont pe un website Vlsoftech SRL etc.

            Utilizarea website-ului dar și a altor website-uri Vlsoftech SRL de către Dumneavoastră se supune prezentelor prevederi si Condițiilor generale, tehnice si de participare ale Vlsoftech SRL.

            Dacă nu sunteți de acord cu oricare dintre termenii prezentelor termeni și condiții nu utilizați niciunul dintre website-urile noastre sau nu ne furnizați datele Dumneavoastră personale. Este posibil ca anumite servicii să fie supuse în furnizarea datelor Dumneavoastră personale.

            Vlsoftech SRL nu va prelucra datele Dumneavoastră personale decât în măsura în care acestă acțiune este necesară îndeplinirii scopurilor mai jos menționate, cu respectarea măsurilor legale de securitate si confidențialitate a datelor.

Ce date cu caracter personal prelucrează Vlsoftech SRL?

            Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea, sau punerea la dispoziție in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, blocarea, ștergerea, distrugerea, arhivarea.

            Pentru a accesa website-urile Vlsoftech SRL, nu este nevoie sa ne furnizați niciun fel de date cu caracter personal.

            In contextul desfășurării activității curente, Vlsoftech SRL, inclusiv activității comerciale, procurare produselor în contextul îndeplinirii obligațiilor legale, vă putem solicita anumite date cu caracter personal.

            Vlsoftech SRL va prelucra, printre altele, următoarele date cu caracter personal:

 • numele prenumele;
 • telefon/fax,
 • adresa de domiciliu/reședință
 • e-mail
 • IDNP

Care vor fi persoanele vizate?

            Persoanele căror date pot fi prelucrate de către Vlsoftech SRL, exclusiv in scopurile mai jos menționate sunt:

 • Clienți persoane fizice ai Vlsoftech SRL (actuali, foști sau potențiali);
 • vizitatori, public larg,
 • reprezentanții/împuterniciții ai acestora, legali sau convenționali;

            Consecințele refuzului furnizării datelor cu caracter personal Dumneavoastră, în calitate de persoana vizată, sunteți obligați să ne furnizați date Dumneavoastră complete, actualizate și corecte, pentru a va putea oferi anumite servicii specifice activității.

            Vlsoftech SRL vă solicită datele cu caracter personal necesare prestării respectivelor servicii, iar refuzul de a furniza astfel de date poate determina imposibilitatea furnizării serviciilor Vlsoftech SRL. Atunci când achiziționați un serviciu furnizat de Vlsoftech SRL, vom colecta datele personale în legătura cu prestarea respectivelor servicii.

            Prin citirea prezentelor prevederi, prin furnizarea datelor personale în vederea accesării serviciilor Vlsoftech SRL prin intermediul website-urilor deținute de Vlsoftech SRL, Dumneavoastră sunteți informat/ă și/sau vă exprimați în mod expres consimțământul (vă dați acordul) cu privire la prelucrarea datelor personale în conformitate cu dispozițiile legale privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (legislația interna legea nr.133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal).

            În cazul în care prelucrarea datelor nu mai este necesară pentru oferirea unui serviciu, pentru îndeplinirea unei obligații legale, și nici nu este justificată de un interes legitim al Vlsoftech SRL, Dumneavoastră puteți refuza o astfel de prelucrare sau vă puteți retrage consimțământul dat anterior, refuzul urmând sa producă efecte pentru viitor, exemplu –  persoanele vizate își pot retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing direct, oferte personalizate, oricând si fără sa fie necesar sa indice un motiv. Ulterior soluționării cererii de retragere a consimțământului, persoana vizată nu va mai primi informări comerciale cu privire la serviciile oferite de Vlsoftech SRL.

Pentru ce scopurile sunt colectate datele cu caracter personal?

Utilizăm datele Dumneavoastră de caracter personal doar în următoarele scopuri:

Derularea activității comerciale/contractuale a Vlsoftech SRL

 • Promovare, marketing, reclamă, publicitate, concursuri, loterii publicitare, tombole, programe de loialitate
 • Transmiterea de oferte comerciale generale sau personalizate; dezvoltarea si îmbunătățirea serviciilor,
 • Gestionarea relațiilor cu clienții;
 • Comunicarea comerciala cu clienții prin orice mijloc de comunicare;
 • Îndeplinirea obligațiilor legale incidente;
 • Comunicarea cu instituțiile publice sau de interes public;
 • Activități de audit si control/supraveghere;
 • Arhivare, scopuri statistice;
 • Colectare debite/Recuperare debite restante;

            Soluționarea disputelor și litigiilor, punerea în executare a unor hotărâri judecătorești, arbitrale etc.

            Vlsoftech SRL consideră toate informațiile colectate de la dumneavoastră că fiind confidențiale și nu le va partaja cu terți (cu excepția partenerilor de afaceri, așa cum este aceasta situație descrisa mai jos) fără consimțământul Dumneavoastră expres și anterior.

Destinatarii datelor Dumneavoastră cu caracter personal

            Destinatarii datelor pot fi chiar persoanele (vizate) care au furnizat datele persoane, după cum urmează:

            Clienți persoane fizice ai Vlsoftech SRL (actuali, foști sau potențiali), vizitatori, public larg, reprezentanți/împuterniciți acestora, legali sau convenționali; (pentru scopul derulării raporturilor comerciale/contractuale);

            Destinatarii (alții decât persoanele vizate) datelor pot fi: autorități publice centrale si locale, instanțele judecătorești, politie, (in limitele prevederilor legale si/sau ca urmare a unor cereri expres formulate), societăți bancare, executori judecătorești, societăți de asigurare si reasigurare, organizații de cercetare a pieței (scop statistic) etc.

Confidențialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurată de către Vlsoftech SRL și nu vor fi furnizate către alți terți în afară celor menționați în prezentul document.

Prelucrarea datelor cu caracter personal in scop promoțional (marketing)

            Datele cu caracter personal furnizate de Dumneavoastră (exemplu: nume și prenume, adresa de e-mail, nr. fax, nr. telefon mobil/fix, etc) vor putea fi prelucrate de Vlsoftech SRL cu respectarea drepturilor Dumneavoastră, în special a dreptului de informare, în următoarele scopuri: marketing (inclusiv marketing direct), concursuri, loterii publicitare, efectuarea de comunicări comerciale pentru serviciile Vlsoftech SRL, inclusiv cele dezvoltate împreună cu un partener Vlsoftech SRL, prin orice mijloc de comunicare, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicații electronice. Datele cu caracter personal furnizate de Dumneavoastră vor putea fi folosite în scop promoțional și pentru produsele sau serviciile altor parteneri ai Vlsoftech SRL, cu respectarea drepturilor Dumneavoastră.

            În cazul in care Vlsoftech SRL intenționează sa utilizeze datele Dumneavoastră în scopuri de marketing direct, (daca persoanele vizate au acceptat în acest sens) Dumneavoastră veți fi informați în prealabil. Dumneavoastră vă puteți exercita dreptul de prevenire a unei asemenea prelucrări prin bifarea casetelor adecvate din formularele/documentele utilizate pentru colectarea datelor cu caracter personal.

            Indiferent de situatei, în cazul în care veți dori ca datele cu caracter personal să înceteze a mai fi prelucrate de Vlsoftech SRL, ne puteți solicita în mod expres încetarea oricărei prelucrări de date din partea noastră. Totodată, atunci când veți dori să nu mai primiți materiale informative din partea Vlsoftech SRL, vă puteți dezabona folosind butonul „Dezabonare”

            Relația cu Vlsoftech SRL, Dumneavoastră, beneficiați conform prevederilor legale aplicabile de următoarele drepturi:

 • dreptul de acces;
 • dreptul la rectificare;
 • dreptul la ștergerea datelor;
 • dreptul la restricționarea prelucrării;
 • dreptul la portabilitatea datelor;
 • dreptul la opoziție si procesul individual automatizat.

Durata prelucrării datelor cu caracter personal

            În vederea realizării scopului menționat, Vlsoftech SRL va prelucra datele Dumneavoastră cu caracter personal pe toata perioada de desfășurare a relațiilor contractuale pentru care ați accesat serviciul, până în momentul în care Dumneavoastră, sau reprezentantul legal/convențional al Dumneavoastră, veți exercita dreptul de opoziție/de ștergere (cu excepția situației în care “Vlsoftech SRL prelucrează datele în baza unei obligații legale sau justifică un interes legitim). Ulterior încheierii operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă Dumneavoastră sau reprezentantul legal/convențional nu veți exercita dreptul de opoziție/de ștergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către Vlsoftech SRL pe o durată de timp prevăzută în procedurile interne Vlsoftech SRL și/sau vor fi distruse.

Care măsuri de siguranță sunt utilizate pentru protejarea datelor Dumneavoastră?

            Pentru evitarea utilizării fără drept a datelor personale, precum și eventualele abuzuri, utilizăm metode și tehnologii de securitate, împreună cu politici și proceduri de lucru adecvate, pentru vă proteja datele cu caracter personal colectate.

Securitatea integrală a datelor transmise prin internet nu poate fi niciodată garantată. În timp ce Vlsoftech SRL depune toate eforturile în privința protejării datelor Dumneavoastră personale, nu putem garanta în mod absolut securitatea datelor transmise către website-urile Vlsoftech SRL. Orice transmitere de date se face pe riscul Dumneavoastră. Odată ce primim informația referitoare la Dumneavoastră, vom utiliza procedurile și măsuri stricte de siguranța împotriva utilizării neautorizate, nelegale, distrugerii, pierderii accidentale sau divulgării datelor personale.

            Pentru a spori gradul de securizare a datelor, Vlsoftech SRL utilizează serviciul Cloudflare Inc, care oferă protecție contra atacurilor cibernetice și amenințărilor online.

            Condițiile transferurilor de date personale în afara spațiului UE si al Zonei Economice-Europene

Transferurile de date în afara spațiului UE si al Zonei Economice-Europene se poate face numai în condițiile prevăzute de legislația specifică națională și UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestora.

Care sunt drepturile Dumneavoastră?

            Prin citirea acestui document, Dumneavoastră ați fost informat/ă cu privire la drepturile de care beneficiați, conform prevederilor legale aplicabile, respectiv: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție si procesul individual automatizat. Atunci când prelucrarea se realizează pe consimțământ, Dumneavoastră aveți dreptul, de a vă retrage consimțământul în orice moment în formă scrisă, adresată Vlsoftech SRL, în condițiile legislației aplicabile, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

            De asemenea, Dumneavoastră aveți dreptul de a vă opune în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, prelucrării datelor personale în scop de marketing direct, utilizând, dacă este cazul, funcția de dezabonare inclusa în materialele de marketing.

            Prin citirea acestui document dumneavoastră ați luat cunoștința si înțelegeți faptul că datele cu caracter personal furnizate către Vlsoftech SRL constituie elemente determinante pentru accesarea serviciilor oferite de Vlsoftech SRL și/sau derularea activității comerciale/contractuale.

Cum va puteți exercita drepturile Dumneavoastră?

            Pentru exercitarea acestor drepturi, Dumneavoastră vă puteți adresa specialistului de date personale din cadrul Vlsoftech SRL cu o cerere scrisă, datată si semnata la adresa de e-mail: office.vlsoftech@gmail.com sau la următoarea adresa de corespondență: Vlsoftech SRL mun. Chișinău, str. Romană 4/1.

Aceste prevederi pot suferi modificări/actualizări, vă recomandăm să verificați la fiecare utilizare a website-urilor Vlsoftech SRL prezentele prevederi, pentru a fi tot timpul informați în legătură cu acestea. Prin accesarea website-urilor Vlsoftech SRL sau utilizarea serviciilor Vlsoftech SRL prin intermediul website-urilor menționate, ulterior modificărilor, se vor considera acceptate, noile prevederi.

Dreptul de autor

Compania Vlsoftech SRL deține dreptul de autor asupra imaginilor și textelor plasate pe site www.xMAG.md. În caz de sesizare a unei încălcări, puteți raporta despre aceasta la următoarea adresă: office.vlsoftech@gmail.com.